сряда, 4 април 2012 г.

Гърч поради температура при малките деца.

Фебрилните гърчове, са най-честите гърчове в детската възраст. Срещат се от 2 до 4 % при децата под 5 годишна възраст.


Фебрилните гърчове биват прости и сложни.
1. Простите фебрилни гърчове са обикновено еднократни кризи, продължаващи около 15 минути. Гърча обхваща цялото тяло, а температурата около 38,5 градуса. Провокират се от остро повишаване на температурата в отсъствието на каквото и да е неврологично заболяване на централната нервна система при деца от 6 месеца до 6 години.
2. Комплексни фебрилни гърчове. Температурата и възрастовата граница на децата е същата както при простите фебрилни гърчове. Тук гърчовете са локализиране и не обхващат цялото тяло. Могат да траят повече от 15 минути и да са многобройни в първите 24 часа от заболяването.
Фебрилните гърчове се срещат  в ранна детска възраст във връзка с остро повишила се температура или се наблюдава при генетично предразположени деца.
Високата температура най-често се дължи на инфекциозно заболяване на горните дихателни пътища,причинено от вируси. Това обяснява по-честото им наблюдаване през есенно-зимния период.

Рискови фактори:

1. Възраст. Каккто вече споменах, фебрилните гърчове се срещат във възраст между 6 месеца и 6 години. Като най-пиков е момента около 2 година от живота на детето. Това е свързано с развитието на мозъка му и неговото съзряване.

2. Пол. По-често страда мъжкият пол ( мъже:жени=6:4).

3. Предшестващи заболявания. В 50 % от случаите фебрилните гърчове се срещат и при други членове на фамилията, което се свързва с наследствеността.

Появата на повторен фебрилен гърч се среща в 30-50% от случаите при отсъствие на профилактично лечение. Те се появяват през следващите 30 месеца след първия гърч.

Рискови фактори за повторна поява.

1. Много ранна възраст на първия фебрилен гърч.

2. Относително ниска температура , при която е настъпил първия гърч.

3. Фамилна анамнеза  за фебрилен гърч при първа степен родственици.

4. Къс период между времето на повишаване на температурата и поява на фебрилния гърч.

5. Повтаряемост на фебрилния гърч още в началото на заболяването.

Наличие на 4 от изброените рискови фактори повишава риска до над 70%. Пациенти без изброените рискови фактори имат вероятност за повторен фебрилен гърч под 20%.

Изследвания:
1. Лумбална пункция. За изключване инфекция на централната нервна система.

2. Компютърна томография.

3. Ядрено магнитен резонанс.

4. Електроенцефалография.

Лечение.Препоръки:
1. Не трябва да се опитва да се спира гърча.

2. Да не се поставя нищо в устата.

3. Да не се опитва да се извади езика.

4. Да се поставят студени кърпи на лицето и врата за по-бързо понижаване на температурата.

5. Когато детето не е съвсем будно, медикаментите се прилагат ректално. Понижаващи температурата медикаменти не предпазват от повторен фебрилен гърч. Те само по-бързо смъкват температурата. Прилагането им е добре да е в началото на покачване на температурата. По този начин може да се предотврати появата на гърч.

6. Няколко месечна профилактична терапия, но само при сложните фебрилни гърчове.

Добави в Svejo

Няма коментари:

Публикуване на коментар